Actualitate

Muzeu de istorie a evreilor din România

Guvernul a adoptat, astăzi, o Hotărâre care are în vedere coordonarea activităților din cadrul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”, în vederea realizării, ulterioare, a unui muzeu de istorie a evreilor din România. De asemenea, se are în vedere inițierea acțiunilor cu caracter cultural, științific, educațional și legal pentru protejarea memoriei victimelor Holocaustului.

Actul normativ modifică forma actuală a Hotărârii de Guvern nr.902/2005 privind înființarea INSHR – ”Elie Wiesel”, completând reglementările actuale.

Astfel, se instituționalizează Comitetul consultativ  pentru realizarea  unui muzeu de istorie al evreilor din România, în sensul că se prevede că aceștia sunt numiți de  directorul general al INSHR – ”Elie Wiesel”, cu acordul Șefului Cancelariei Prim-Ministrului și nu sunt salarizați. Institutul trece din coordonarea secretarului general al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-ministrului, și i se suplimentează schema de personal cu 3 posturi, numărul maxim de posturi ale Institutului fiind de 21.

De asemenea, Institutul este condus de un director general, funcție asimilată din punctul de vedere al salarizării cu funcția de secretar de stat, în condițiile legii, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului.

Pentru înființarea muzeului de istorie a evreilor din România se vor urmări organizarea unei rețele de comunicare cu instituții de specialitate din țară și din străinătate pentru documentarea necesară elaborării conceptului muzeal, dar și elaborarea tematicii expoziționale necesară pentru proiectul curatorial.

De asemenea, identificarea unui teren în București pentru amplasarea viitoarei construcții și pregătirea documentației necesare în vederea organizării concursului internațional – proiectul arhitectural al Muzeului Național de Istorie a Evreilor din România. Totodată, se are în vedere și identificarea de parteneri interni și internaționali în vederea realizării proiectului muzeal, identificarea de artefacte, obiecte și material documentar specifice istoriei și civilizației evreilor din România, precum și stabilirea listei de bunuri culturale care vor face parte din patrimoniul muzeului.