Actualitate

Incompetență maximă la Ministerul Mediului. Fostul ministru Tánczos Barna nu consultat Academia Română. Ordinul de împușcare a urșilor, trimis după încheierea mandatului!

Academia Română se află în mijlocul unei controverse importante în ceea ce privește decizia recentă a Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor de a aproba ucideri de exemplare de urs brun în interesul sănătății și securității publice. Anunțul a fost făcut public pe data de 14 iunie 2023, însă a ridicat numeroase semne de întrebare și a atras atenția opiniei publice, precum și a comunității științifice.

Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin intermediul unui ordin semnat de domnul Tanczos Barna, se prevede aprobarea uciderii a 500 de exemplare de urs brun, fără a fi solicitat în prealabil acordul Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN) din cadrul Academiei Române. Această decizie a stârnit nemulțumire în rândul specialiștilor și pasionaților de conservarea naturii, care consideră că este o acțiune drastică și că nu a fost luată în considerare alternativa unei abordări mai blânde.

Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române a primit din partea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin e-mail, în data de 14 iunie 2023, la ora 18:08, scrisoarea cu nr. 178233/14.06.2023 referitoare la solicitarea avizului CMN pentru proiectul de ordin privind aprobarea nivelului de prevenţie şi intervenţie pentru prevenirea pagubelor şi a accidentelor în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), precum şi referatul de aprobare, proiectul de ordin (aprobat şi semnat de domnul Tanczos Barna) însoţit de 4 anexe, însă fără studiul realizat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” (INCDS), pe baza căruia s-a decis sacrificarea a 426 exemplare de urs brun pentru prevenţie şi 55 exemplare pentru intervenţie.

De asemenea, este semnalat că documentația transmisă către Academia Română nu conține studiul realizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” (INCDS), care ar trebui să furnizeze informații esențiale despre impactul acestei decizii asupra ecosistemului și despre alte specii sălbatice precum lupul și pisica sălbatică.

Reprezentanții Academiei Române au precizat că vor analiza solicitarea de avizare a acestui proiect de Ordin al Ministrului după ce vor primi documentația completă, inclusiv studiul omis. În același timp, Academia Română va verifica și stadiul implementării a două ordine de ministru aflate în vigoare referitoare la conservarea populației de urs brun și specia Canis lupus.

Conform prevederilor legale în vigoare, Ministerul Mediului poate acorda derogări în situații justificate, cu avizul prealabil al Academiei Române, cu condiția ca măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul menținerii populațiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural. Aceasta subliniază importanța respectării legislației românești și comunitare în protejarea biodiversității autohtone.

Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române insistă că avizarea acestui proiect de Ordin al Ministrului se va face numai în interesul sănătății și securității publice, cu scopul de a preveni daunele semnificative. Totuși, aceasta subliniază și necesitatea luării unor măsuri suplimentare de către autoritățile locale și gestionarii fondurilor de vânătoare pentru a asigura păstrarea animalelor sălbatice în arealul lor natural.

De asemenea, Academia Română și-a exprimat disponibilitatea de a participa, împreună cu toți factorii interesați, la elaborarea unei strategii pe termen scurt și mediu pentru menținerea populațiilor optime de carnivore mari. Acestea joacă un rol esențial în menținerea echilibrului ecologic al biocenozelor forestiere ale țării noastre și reprezintă o valoare deosebită, nu doar la nivel național, ci și european.