Business

Parteneriat între Transgaz și E.ON pentru securitatea energetică a României în tranziția către energia verde

Companiile Transgaz și E.ON România au semnat un “Memorandum de Înțelegere” la București în data de 20 aprilie. Acesta prevede consolidarea securității energetice a României prin alinierea și corelarea strategiilor de dezvoltare a infrastructurii de gaze naturale în direcția prevederilor Pactului Verde European și a celorlalte prevederi legislative europene din domeniu.

Memorandumul are ca obiective stabilirea unui plan de acțiune comun pentru consolidarea și extinderea infrastructurii de gaze naturale în acord cu decizia strategică de a considera gazele naturale drept combustibil de tranziție și accelerarea cercetării rolului pe care infrastructura națională de gaze naturale îl deține în acomodarea gazelor verzi și, în special a hidrogenului. Alte direcții sunt elaborarea de propuneri comune către ANRE pentru emiterea de reglementări tehnice specifice în domeniul hidrogenului și a amestecurilor de gaze combustibile și stabilirea criteriilor pentru dezvoltarea infrastructurii dedicate hidrogenului pe teritoriul României, în scopul definirii viitoarelor coridoare de transport și distribuție.

Obiectivele partenariatului sunt dezvoltarea și transformarea infrastructurii de transport și de distribuție a gazelor naturale pentru a deservi pe termen lung consumatorii cu energie fără emisii poluante, precum și identificarea și implicarea în proiecte de interes comun. Transgaz și E.ON își propun să aducă know-how-ul pe care îl au la nivel european împreună pentru dezvoltarea tehnologiilor și a unei infrastructurii naționale reziliente, pregătită pentru provocările viitorului.

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale și asigură îndeplinirea în condiţii de eficienţă, transparenţă, siguranţă, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naţionale privind transportul intern și internaţional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale, precum și cercetarea și proiectarea în domeniul specific activității sale, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.

E.ON este unul dintre liderii pieței de energie, având o prezență consolidată de-a lungul a 18 ani pe piața din România.