Business

Simpozionul Eficiență energetică în industrie

„Energia cea mai prețioasă este cea economisită”  a fost sintagma sub care s-a desfășurat simpozionul  „ Eficiență energetică în industrie ”  organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană  (AHK România)  la  hotel Intercontinental  din București  în data de 22 septembrie 2015.

Evenimentul a fost deschis de către domnul Sebastian Metz, Directorul Camerei de Comerț și Industrie  Româno-Germane  și  de  domnul  Sebastian  Gromig,  șeful  secției  Economice  a Ambasadei Germaniei la București.

Reprezentanții  ANRE,  prezenți  la  eveniment,  au  prezentat  noutățile  legislative  în  domeniu, impactul  eficienței  energetice  în  industria  românească  și  măsurile  care  au  fost  întreprinse  în acest  domeniu.  De  asemenea,  reprezentanții  ANRE  au  descris  conceptul  contractării  de  tip ESCO prevăzut pentru România.

Mare  interes  în  rândul  publicului  au  stârnit  și  prezentările  celorlalți  vorbitori  români:  doamna Oana  Dicu,  Sustainable  Development,  Climate  Change  and  Institutional  Affairs  Manager, Holcim România SA;  domnul  Andrei Ioaneș, Electrical Planner al fabricii  Robert Bosch  din Jucu și domnul Johannes Becker de la Becker Consult.

Astfel, prezentarea doamnei Oana Dicu a evidențiat eforturile întreprinse de Holcim în domeniul creșterii eficienței energetice a fabricilor de ciment, dar a oferit și detalii specifice despre unul dintre proiectele inovatoare din acest domeniu:  Instalația  de Recuperare a energiei termice din gazele reziduale la fabrica de ciment Aleșd (Waste Heat Recovery).

Proiectul  se  înscrie  în  eforturile  constante  depuse  de  Holcim  România  pentru  reducerea consumului  de  energie  prin  implementarea  celor  mai  bune  tehnici  disponibile  în  domeniu. Cunoscut și sub denumirea de co-generare industrială (producere simultană de energie termică – pentru procesul industrial – și energie electrică) acest gen de proiect se poate implementa și în alte  industrii  energo-intensive  de  unde  rezultă  gaze  reziduale  purtătoare  de  energie  termică, care să poate fi transformată în energie electrică.

Reprezentantul  Holcim  România  a  solicitat  colaborarea  tuturor  factorilor  interesați  și  sprijinul autorităților  competente  pentru  îndepărtarea  barierelor  legislative  care  în  prezent  împiedică dezvoltarea pe scară mai largă a unor astfel de proiecte de eficiență energetică în România.

Conștientizând  importanța  gestionării  eficiente  a  consumurilor  energetice,  Robert  Bosch  a investit  în  fabrica  sa  atât  în  sisteme  de  monitorizare  cât  și  în  echipamente  destinate îmbunătățirii  regimurilor de  funcționare.  De la sisteme de management integrat al  clădirilor  la echipamente de compensare a energiei reactive și acționări cu turație variabilă.

Domnul  Johannes  Becker  a  informat  publicul  despre  fondurile  ce  pot  fi  accesate  pentru eficientizarea  energetică  în  industrie.  Astfel  pentru  eficiența  energetică  a  clădirilor  publice (spitale, clădiri administrative și penitenciare) și clădiri de locuințe  sunt alocate  830 mil.  Euro, pentru   centrale de termoficare  –  275 mil. euro  pentru renovare, pentru  centrale de cogenerare (biomasă,  gaze  naturale,  gaze  procesuale)  –  64  mil.  euro,  iar  pentru  contoare  electrice inteligente în sisteme cu consum de energie redus – 38 mil. Euro.

Dovadă  pentru  interesul  companiilor  germane  pentru  piața  din  România  stă  și  prezența  la eveniment  a  opt  companii  germane  care  și-au  prezentat  pe  scurt  tehnologiile,  soluțiile  și

produsele inovatoare:  Deutsche Eco-  Licht  (soluții personalizate complete pentru sisteme de iluminat  eficiente),  E.ON  Connecting  Energies  (servicii  de  management  energetic),  Janitza electronics  (soluții  hardware  și  software  pentru  managementul  energiei,  pentru  măsurarea calității rețelelor și instalații de compensare),  Kroll Energy  (echipamente pentru  producerea de apă caldă și aer cald, arzătoare și cuptoare universale pe combustibil lichid), Lights for Europe (sisteme de iluminat LED pentru domeniul industrial),  RBR Messtechnik  (analizoare de emisii și  manometre),  WILO  SE  (pompe  şi  sisteme  de  pompare  eficiente  energetic),  Wolf  GmbH(centrale  termice  şi  cazane,  atmosferice  sau  în  condensare,  centrale  de  ventilaţie  si climatizare).

In zilele ce au urmat simpozionului firmele germane prezente in România au călătorit prin țară împreună cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie  Româno-Germane  pentru  întâlniri B2B  cu potențiali parteneri din  România.  Concluzia  acestora a fost ca România constituie un imens  potențial  în  domeniul  eficienței  energetice  iar  parteneriatele  inițiate  cu  societățile românești vor fi de durată și profitabile pentru ambele părți.