BusinessDeschidere

Piața farmaceutică, cifra de afaceri de 3,5 miliarde EURO

Piața farmaceutică este în creștere și se remarcă o accentuare a competiției. Aceasta este concluzia Studiului Analiza Industriei de Comerț a Produselor Farmaceutice din România 2008-2015, realizat de Academia de Studii Economice în parteneriat cu Coface România. 

 Numărul de companii operaționale a înregistrat o diminuare constantă în ultimii ani, de la 5,098 în 2011 la 4,736 în 2014

  • Principalii 10 jucători au o cotă de piață de 26% din vânzările sectorului în 2014 față de 17.4% în 2008
  • Cele mai importante 20% dintre companii realizează 83% din cifra de afaceri a industriei

Studiul a avut în vedere perioada 2008-2014 și anul 2015 în ceea ce privește comportamentul de plată, fiind analizați: indicatori de lichiditate, indicatori de activitate și finanțare, indicatori de performanță, de solvabilitate, indicatori privind calitatea veniturilor, privind mediul concurențial, precum și indicatori ce evidențiază comportamentul de plată în sector.

Retailul farmaceutic include 8,200 de farmacii la nivelul anului 2014 și circa 4,700 de companii operaționale, industria având în bună măsură caracteristicile unui sector relativ matur. Competiția este dominată de un număr redus de jucători, marjele de profit fiind rezonabile, în timp ce investițiile sunt orientate în principal către marketing, promovare și inovare.

Cifra de afaceri a atins astfel pragul de 3.5 MLD EURO în 2014, cu 47% peste cea din 2008, când era de 2,349 MIL EURO. În plus, rata medie anuală de creștere a vânzărilor a fost de 6.8% în intervalul 2008-2014. Totodată, volumul activelor s-a ridicat la 2 MLD EURO, în ultimii doi ani fiind observată o diminuare semnificativă, cu aproape 20% a volumului capitalului avansat în industrie.

Retailul farmaceutic este caracterizat de o creștere rapidă: activele au evoluat în medie cu 7% anual între 2008-2014, cifra de afaceri a crescut cu aproape 7% medie anuală, în timp ce numărul de angajați a crescut în medie cu 2% pe an. Se remarcă faptul că dinamica ultimei perioade analizate, adică 2012 – 2014, este mult mai redusă față de cea din 2008-2010.

Industria este extrem de competitivă, primele zece companii cumulând vânzări de peste 887 MIL EURO în 2014, ponderea lor în vânzări crescând de la 17% în 2008 la 26% în 2014, primele trei companii fiind Sensiblu SRL, cu o cotă de piață de 8.1% în 2014, SIEPCOFAR SA, cu o cotă de piață de 4.3% și Ropharma (3%).

Intensificarea competiției arată o creștere a gradului de concentrare în ultimii patru ani, de la 77% în 2011, la 83% în 2014.

S-a observat totodată și o evoluție cu 14% a numărului total al proceselor comerciale deschise în 2015 față de 2014, împotriva firmelor din sector. Cele mai mari creșteri au fost în rândul ordonanțelor de plată (+31), a executărilor silite (+13%) și a cererilor de insolvență cu +9%, în total fiind 1,191 de procese, cu 255 sub media perioadei 2009-2012. Și soldurile restante datorate ANAF au fost de aprox. 13 MIL RON la sfârșitul anului 2015, în creștere cu 20% față de nivelul înregistrat în anul anterior și de aproape trei ori mai mare față de 2011.

Aceste cifre arată o deteriorare a comportamentului de plată în 2015 față de 2014, un aspect aparent paradoxal, în condițiile în care volumul de activitate și nivelul mediu al rentabilității au crescut în ultima perioadă.

Dinamica este explicată prin valoarea negativă a ciclului de conversie a banilor, o valoare supraunitară a veniturilor încasate care depășesc cheltuielile monetare, ceea ce indică faptul că aceste companii au capacitatea de a-și onora facturile la termen, însă preferă să își orienteze resursele temporare către investiții în puncte noi de lucru și în rambursarea datoriilor pe termen lung către bănci.

Analiza vitezei de rotație a activelor și a datoriilor curente indică o tendință de îmbunătățire evidentă a vitezei de recuperare a creanțelor, de la o valoare de 95 de zile în 2012, la 55 de zile în 2014 și respectiv reducerea duratei de achitare a datoriilor pe termen scurt scurt de la valoarea de 156 de zile în 2012 la 116 zile în 2014.

“Analiza economico-financiară este arta de a lua decizii inteligente în lumea afacerilor. Această artă începe cu o muncă serioasă și coerentă de obținere și prelucrare a informațiilor. Realizarea unei radiografii periodice a economiei românești reprezintă un proiect important și ambițios al ASE București prin departamentul de Analiză și Evaluare Economico-Financiară, iar un pas important este lansarea AEEF #4773 care vizează analiza industriei de comerț cu produse farmaceutice”, a declarat Prof. univ.dr. Ion ANGHEL, FRICS, MAA, Director Departament  Analiză și Evaluare Economico-Financiară ASE București.

 Prin parteneriatul dintre Coface România și ASE a fost analizată activitatea a circa 5,000 de companii din industrie de-a lungul perioadei 2008-2015, obținându-se date utile și relevante pentru managementul companiilor din industrie, pentru investitori, bănci și instituții financiare, autorități publice, angajați și angajatori dar și pentru public.